Salı, 30 Ocak 2018 21:06

Projemiz

      Proje ile ilimizde, sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yer alan Kınık, Kiraz, Beydağ, Karaburun, Dikili, Bergama, Bayındır, Kemalpaşa ilçelerindeki, okul öncesi dönemden itibaren çocukların bilimsel, teknolojik alanlara ilgilerinin artırılması, bu alanların sevdirilmesi için eğlenceli, merak uyandıran bilimsel içerikli STEM etkinlikleri ile araştırma sorgulama becerilerini arttırarak, bilime karşı olumlu tutum beslemeleri amaçlanmaktadır.

      Belirtilen dezavantajlı ilçe merkezlerinde toplam 11 okul öncesi eğitim kurumu, 150 ilkokul ve 10 özel eğitim kurumları proje kapsamına alınacaktır. projenin hedef kitlesi kırsal bölgelerde yaşayan okul öncesi öğrenciler, ilkokul öğrencileri, özel eğitim öğrencileri, her iki grubun velileri ve bu yörelerde yaşayan diğer öğrenciler ve vatandaşlar olup toplam hedef kitle sayısı 16000 kadardır.